Од почетокот на основањето во 1994 година, СиТ Македонија е водечки снабдувач на IT консалтинг, IT решенија и IT услуги во Македонија. Интегрираме целосни IT решенија што ги исполнуваат техничките, оперативните и финансиските цели на нашите клиенти.

S&T Ticker